Virtuálna registračná pokladnica pre všetkých

registračná pokladňa

Od septembra sa ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Prináša to novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy.

Virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť od budúceho mesiaca používať všetci podnikatelia. Doterajší limit 3000 vydaných pokladničných dokladov sa ruší a podnikatelia tak budú môcť v jednom mesiaci vydať ľubovoľný počet pokladničných dokladov.

„Virtuálna registračná pokladnica je moderný nástroj na spravovanie hotovostných transakcií, ktorý bezplatne ponúkame podnikateľom. Sme radi, že viac ako 30 000 podnikateľov túto možnosť využíva. Finančná správa ich aj vďaka tomu vníma ako dôveryhodných partnerov“

povedal prezident finančnej správy František Imrecze.

V súčasnosti je počet používateľov Virtuálnej registračnej pokladnice na hranici 30 000. Od spustenia VRP v roku 2015 finančná správa registruje, že podnikatelia doteraz vydali viac ako 6 miliónov platných pokladničných dokladov v sume asi 600 miliónov eur.

Podnikatelia, ktorí pre prekročenie uvedenej hranice vydaných pokladničných dokladov nemohli VRP využívať, sa môžu zaregistrovať a používať túto bezplatnú službu finančnej správy. VRP je prístupná online na portáli finančnej správy.

Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa. VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre nakupujúcu verejnosť sme sprístupnili aj aplikáciu Over doklad, vďaka ktorej si môžu skontrolovať pravosť pokladničných dokladov.

proti korupcii

Návod na registráciu:

Podnikateľ v prostredí VRP (https://vrp.financnasprava.sk) vypíše povinné údaje do formulára vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Finančná správa upozorňuje podnikateľov, aby vypisovaniu žiadosti venovali náležitú pozornosť, lebo v prípade nesprávnych údajov budú daňovým úradom vyzvaný na opravu, čo predlžuje proces pridelenia kódu VRP. Podnikateľ vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód žiadosti a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ buď uloží alebo vytlačí. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a:

  • naskenuje ju a zašle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na Portáli finančnej správy v časti register
  • podá ju osobne na podateľni DÚ
  • zašle ju poštou daňovému úradu

Daňový úrad žiadateľa zaregistruje a pridelí mu príslušný kód a pošle prihlasovacie údaje.