Tretí sektor získal vlani z daní darcov viac ako 61 mil. eur

z daní

Minister financií Peter Kažimír sa začiatkom tohto týždňa stretol so signatármi Memoranda o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky financovania neziskového sektora.

Obe strany na stretnutí potvrdili platnosť memoranda, ktoré podpísali 5.mája 2015. Dobrou správou je, že prijímateľom 2% bude v histórii asignovania výnosu dane z príjmov poukázaný tento rok najväčší obnos peňazí.

Tretí sektor získal podľa predstaviteľov MF SR vlani z asignovania výnosu dane z príjmov za rok 2015 celkovo 61,6 milióna eur, čo je nárast oproti roku 2014 o 7 mil. eur. Jedným z hlavných dôvodov rastu je vyšší výber daní, stabilizácia 2% dane práve cez podpísané Memorandum a zvyšujúca sa dôvera ľudí v tento inštitút.

Aj keď sa v súčasnosti ešte čaká na kompletné vyhodnotenie zo strany Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v zásade už teraz je zrejmé, že prijímateľom 2% bude v histórii asignovania výnosu dane z príjmov poukázaný najväčší obnos finančných prostriedkov.

Firmy a podnikatelia podporili zo svojich daní neziskové organizácie sumou 34,6 mil. eur a od fyzických osôb získali zhruba 27 mil. eur.

neziskovky

Pri tejto príležitosti hovorili signatári Memoranda aj o celkovej dôležitosti výmeny a vzájomného vyhodnocovania dát, ktoré mechanizmus 2% prináša.

Cieľom je vyššia transparentnosť a efektivita výnosov asignácie, v prvom rade kvôli dopadu týchto financií na oblasti verejnej prospešnosti, ako aj pre možnosť mechanizmus vylepšovať a rozvíjať jeho význam pre slovenskú občiansku spoločnosť.

Obe strany sa dohodli aj na začatí odborných konzultácií k režimu zdaňovania respektíve nezdaňovania jednotlivých príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na účely podnikania. Ide najmä o príjmy z majetku, nájomného, reklamy, a inej zárobkovej činnosti. Dôvodom je podpora niektorých činností neziskových organizácií.

Na záver rokovania obe strany diskutovali o aktuálnej situácií pokiaľ ide o spustenie charitatívnej lotérie. Minister financií a signatári Memoranda sa dohodli na začatí vzájomných konzultácií ohľadom nájdenia mechanizmu na jej spustenie v prostredí Slovenskej republiky.