Registrácia partnera verejného sektora umožňuje obchodovanie so štátom, kedy je povinná a čo hrozí?

registracia_partnera_verejneho_sektora

Podnikáte a predávate svoje služby alebo produkty fyzickým osobám, no chceli by ste obchodovať aj so štátom a jeho inštitúciami, prípadne čerpať z fondov EÚ, alebo štátneho rozpočtu?

V tom prípade by ste sa mali oboznámiť s registrom partnera verejného sektora, ktorého zákon je v platnosti od 1. februára 2017 a má za účel eliminovať anonymitu osôb obchodujúcich s verejným sektorom.

Ide o tzv. proti schránkový zákon a týka sa každého, kto sa uchádza alebo chce uchádzať o štátne dotácie a fondy z EÚ, prípadne sa zúčastňovať verejných obstarávaní, alebo byť dodávateľom či subdodávateľom štátu, prípadne firmy obchodujúcej so štátom.

Kedy je registrácia partnera verejného sektora povinná?

je povinná pre každého partnera verejného sektora v prípade, že prijíma peniaze alebo majetok nad zákonom určený limit. Rovnako to platí aj ak sa chce zúčastňovať verejných obstarávaní, alebo sa stať dodávateľom či subdodávateľom štátu.

Zákonom stanovený limit je určený vo výške 100 tisíc eur pre jednorazový obchod a 250 tisíc eur na niekoľko obchodov v priebehu roka. Platí to aj z hľadiska nadobudnutia majetku a to ak prevýši 100 tisíc eur.

GDPR ochrana osobných údajov

Čo hrozí v prípade nesplnenia povinnosti RPVS

V prípade nesplnenia povinnosti registrácii partnera verejného sektora hrozí pokuta vo výške získaného hospodárskeho prospechu, alebo vo výške 10 tisíc eur až 1 milión eur.

Rovnako hrozí výmaz zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto činnosti po dobu 3 roky, nehovoriac o trestnoprávnej zodpovednosti.

Ako sa stať registrovaným partnerom verejného sektora?

Do registra sa musíte zapísať ešte pred podpisom obchodnej zmluvy s verejným sektorom a registráciu vykonáva výhradne oprávnená osoba.

Najčastejšie to býva , no oprávnená osoba je aj notár alebo banka, so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak sa teda chcete stať registrovaným partnerom verejného sektora, alebo si nie ste istý, či sa registrácia týka aj vás, pre viac informácií kontaktuje oprávnenú osobu.