Slovensko ako globálny hráč v boji proti daňovým podvodom

proti daňovým podvodom

V boji proti daňovým podvodom inšpiruje Slovensko svojimi opatreniami aj na globálnej úrovni. Na konferencii Global Trade Development Week v Dubaji vystúpil prezident finančnej správy František Imrecze. Informoval o úspechoch, ktoré v boji proti daňovým podvodom dosahuje Slovenská republika.

Slovenské opatrenia v boji proti daňovým podvodom sú inšpiráciou aj pre ďalšie krajiny. Ide najmä o zavedenie analytických systémov ako kontrolný výkaz DPH, virtuálna registračná pokladnica či informačný systém kontrolných známok.

Na konferencii Global Trade Development Week, ktorá je najväčšou konferenciou v oblasti medzinárodného obchodu na svete, o nich informoval prezident finančnej správy František Imrecze. Vo svojom vystúpení predstavil progres, ktorý Slovensko dosiahlo v oblasti boja proti daňovým podvodom.

Na konferencii mali možnosť prezentovať svoje riešenia zástupcovia dvoch finančných správ EÚ, jednou z nich bola práve slovenská na čele s jej prezidentom. Okrem ministrov vlády Spojených arabských emirátov (SAE) vystúpil s hlavným prejavom aj generálny tajomník OECD Ángel Gurría.

Na podujatí prezentovali svoje praktické skúsenosti aj zástupcovia ďalších štátnych autorít v oblasti daní a ciel a tiež zástupcovia veľkých nadnárodných spoločností, napríklad Airbus, Huawei, Nuctec či Louis Vuitton.

SAE menia svoj daňový systém. V septembri tohto roku zaviedli spotrebné dane z tabakových výrobkov a sýtených nealkoholických nápojov. Od 1.1.2018 zase zavedú DPH. Aj toto bol dôvod, prečo ich zaujímali informačné systémy zabezpečujúce efektívnu správu a kontrolu týchto daní.

Medzi ďalšie témy konferencie patrila aj podpora svetového obchodu zo strany colných orgánov, pomoc a zároveň kontrola e-commerce či efektívna medzinárodná výmena informácii. Konferencia sa konala v Dubaji v dňoch 30.10.2017- 01.11.2017.