Podvodov v podnikateľskej oblasti z roka na rok pribúda

podnikatelia

Podnikanie je čoraz viac poznačené podvodmi. Páchatelia majú premyslený takmer každý detail. Vydávajú sa za konkrétnych odberateľov, aby sa mohli bez zaplatenia dostať k tovaru. Také niečo sa deje nielen na Slovensku, ale podobné skúsenosti majú aj v Česku, Maďarsku či Rumunsku.

Spoločnosť Euler Hermes, ktorá sa venuje poisteniu obchodných pohľadávok, zaznamenala v poslednej dobe množstvo prípadov so spoločnými znakmi. Podvodníci sa často snažia využiť dobré meno existujúcich firiem v zahraničí a tak oklamať dodávateľov.

Tak napríklad falošný odberateľ prebral meno francúzskej firmy a tovar si objednal s doručením na ním určenú adresu. Tento „vynaliezavý podnikateľ“ dokonca vytvoril vierohodnú webovú stránku, na základe ktorej si slovenský dodávateľ myslel, že je všetko v poriadku a tovar dodal. Lenže po dátume splatnosti faktúry prišiel na to, že išlo o falošného odberateľa, ktorý ho podviedol.

Alebo ďalším prípadom bolo, že podvodník volal v mene klienta Euler Hermes odberateľovi , aby mu oznámil zmenu bankového účtu, na ktorý má platbu uhradiť.

„Už pred rokom sme upozorňovali na falošných odberateľov, no počet týchto prípadov, žiaľ, rastie naďalej. Rovnako aj počet iných typov podvodov spojených s obchodovaním medzi firmami. Pravdepodobne sa stanú jedným z top rizík podnikania v blízkej budúcnosti. Žiaden z týchto podvodov nie je identický, každý je iný, preto treba byť naozaj opatrný,“

odporúča Peter Mucina zo spoločnosti Euler Hermes. V Českej republike mali tiež viacero podobných prípadov. V jednom z nich sa spoločnosti Euler Hermes podarilo klientovi pomôcť odhaliť podvodníka skôr, ako podpísal kontrakt. Indikátorom bolo, že si falošný odberateľ objednal tovar za vyššiu sumu, ako bol celkový obrat danej spoločnosti.

Podvodníkom pomáhajú aj nové technológie. Vo svete nedávno rezonovala téma využitia umelého, počítačom vytvoreného hlasu, identického s hlasom riaditeľa jednej britskej spoločnosti, ktorý volal svojmu podriadenému, aby previedol viac ako 240 000 dolárov na účet v Maďarsku. Softvér bol dokonca schopný nielen imitovať samotný hlas, ale dokonca tonalitu, intonáciu a akcent.

Peter Mucina upozorňuje:

„Buďte opatrní, aby ste nenaleteli falošným odberateľom. Existuje niekoľko varovných znakov. Objaví sa nový odberateľ, ktorý zrazu požaduje viacero objednávok, objednáva vo veľkých množstvách, akceptuje vyššiu cenu za tovar. Indikátorom môže byť tiež veľká geografická vzdialenosť alebo chýbajúca súvislosť medzi oblasťou podnikania dodávateľa a odberateľa. Podozrivou je aj náhla zmena adresy firmy, resp. adresy doručenia.“

Pri existujúcom odberateľovi odporúča overiť si objednávku u osoby, s ktorou ste už skôr na strane odberateľa komunikovali, skontrolovať adresy dodania či emailovú a webovú adresu. Prospešné by tiež bolo prekontrolovať si objednávajúcu osobu či predmet objednávky.

Zvláštne môže byť, ak predchádzajúce objednávky boli totožné a nová objednávka je na úplne iný tovar.V prípade nového odberateľa je zas prospešné prekontrolovať jeho pravosť – cez obchodný register a vyhľadávače na internete, a rovnako tak správnosť webovej stránky alebo emailovej adresy. Je potrebné dať si pozor na pomlčku, podtržník, resp. koncovku.

Napr. @eulerhermes.com je správna adresa, ale @euler_hermes.com už nie.

„Taktiež pozor na drobné a na prvý pohľad nie veľmi viditeľné zmeny – napr. zmena písmen ako @eulerhernnes.com,“

poznamenal Peter Mucina.