Nový portál o daniach pre deti a mládež

o daniach

Unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila Európska komisia. Jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny.

Aj za účasti zástupcov slovenskej finančnej správy sa uskutočnilo dnes (21.11.) v Bruseli slávnostné spustenie nového webového portálu s názvom TAXEDU určeného deťom a mládeži vo veku od 9 do 25 rokov.

Formou hier, desiatok videoklipov, animácií, príbehov či kvízov tu skupina budúcich daňovníkov nájde odpovede na otázky súvisiace s platením, rozdeľovaním verejných financií, ich prínosom, životnými situáciami ovplyvňujúcimi daňové odvody a podobne.

Súčasťou portálu je aj priečinok pre učiteľov, v ktorom nájdu materiály, ktoré môžu využiť pri výučbe finančnej gramotnosti.

z daní

Od januára tohto roku sa na tvorbe obsahu portálu podieľalo 24 expertov zo 16 krajín Európskej únie vrátane zástupcov slovenskej finančnej správy. Výsledkom ich práce je rozdelenie materiálov do troch vekových kategórií. Deti od 9 do 12 rokov získajú základné informácie o tom, čo sú dane a aký je ich každodenný prínos.

Jednoduchou, prístupnou a zábavnou formou sa dozvedia fakty o daniach v celej Európe. Skupinu tínedžerov od 13 do 17 rokov určite zaujme problematika nakupovanie cez internet či sťahovanie hudby. Veková kategória od 18 do 25 rokov rieši iné životné situácie – prvé zamestnanie, prácu v zahraničí, štúdium na vysokej škole či začiatok podnikania a vďaka portálu prídu na to, že platenie daní má svoje pravidlá.

TAXEDU je pilotný projekt Európskej únie. Názov tohto portálu je odvodený od anglických slov „tax“ (daň) a „education“ (vzdelávanie). Projekt sa realizoval pod záštitou Európskeho parlamentu a Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu) s účasťou vnútroštátnych daňových správ.

Jeho cieľom je prispievať k daňovému vzdelávaniu mladých Európanov. Obsah portálu je k dispozícii užívateľom v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny – https://europa.eu/taxedu/home_sk.