Slovensko dosiahlo najnižší deficit v histórii

úspešné reformy

Slovensko konsolidovalo verejné financie v minulom roku rýchlejšie než bolo plánované za pomoci pozitívneho vývoja ekonomiky, zvyšujúcej sa efektívnosti výberu daní a pozitívneho hospodárenia samospráv.

Eurostat dnes oficiálne potvrdil medziročné zníženie deficitu verejných financií o jeden percentuálny bod na úroveň 1,68 percenta HDP. Rozpočtovaný cieľ pritom bol na úrovni 1,93 percenta HDP.

„Slová nasledujú činy a dnešné čísla to potvrdzujú. Dnes prepisujeme históriu. Dosiahnutý výsledok znamená pokorenie doposiaľ najnižšieho deficitu v dejinách Slovenska z roku 2007. Zároveň sa nám darí znižovať aj pomer verejného dlhu k HDP,“

povedal minister financií Peter Kažimír.

Okrem deficitu totiž klesol vlani aj verejný dlh, keď dosiahol úroveň 51,94% HDP, čo znamená medziročné zníženie o pol percentuálneho bodu.

Schválený rozpočtový cieľ v roku 2017 vo výške 1,29 % HDP ostáva zachovaný.