Internetový obchod podvádzal na DPH

nadnárodné spoločnosti

Internetový obchod, ktorý sa špecializoval najmä na predaj elektroniky, je podozrivý z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH. Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) spoločne s kolegami z KÚFS z Oddelenia boja proti internetovej kriminalite zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady spoločnosti. Finančný únik na DPH predbežne vyčíslili na viac ako 700-tisíc eur.

Podozrenie z nepriznávania dodaného tovaru zákazníkom

Colníci z KÚFS zaistili účtovnú dokumentáciu spoločnosti, pretože vzniklo podozrenie z nepriznávania dodaného tovaru zákazníkom (prevažne fyzickým osobám) na Slovensko a tým aj nezaplatenie DPH.

Išlo o zahraničný daňový subjekt, ktorý sa zaoberá zásielkovým predajom na území Slovenskej republiky prostredníctvom internetového obchodu. Ponúkal na predaj rozličné druhy tovaru, najmä elektroniku.

Boj proti korupcii

Prostredníctvom vlastného internetového obchodu predával tento subjekt tovar konečným spotrebiteľom. Na základe objednávok zákazníkov zo Slovenska pravdepodobne nepriznával všetky dodania tovarov a ani súvisiace platby od konečných spotrebiteľov.

Podozrivú obchodnú činnosť realizoval približne štyri roky, počas ktorých bolo dodaných na daňové územie viac ako 46-tisíc zásielok.

Finančný únik na dani z pridanej hodnoty predstavuje sumu viac ako 700-tisíc eur. V prípade preukázania viny hrozí podozrivým osobám z daňových trestných činov podľa § 276 ods.4. Trestného zákona trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.