Elektronická komunikácia s finančnou správou je bezpečná

finančná správa

Podávanie daňových priznaní, colných vyhlásení a ďalších dokumentov v rámci elektronickej komunikácie s finančnou správou je prostredníctvom webových služieb finančnej správy bezpečné.

Doručovať podania elektronicky je tak možné stále rovnako ako doteraz. Klientov finančnej správy o tom ubezpečil prezident finančnej správy František Imrecze.

„Finančná správa v žiadnom prípade neignoruje bezpečnostné riziká, ktoré by mohli nastať pri prípadnom zneužití podpisovania prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Tieto riziká si uvedomujeme. Finančná správa má však zabezpečenú dvojitú ochranu pri elektronickom podaní pri všetkých svojich webových službách,“

vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze.

Táto dvojitá ochrana podľa jeho slov spočíva v tom, že akákoľvek osoba, ktorá chce niečo podať prostredníctvom Portálu finančnej správy (PFS), Centrálneho elektronického priečinku (CEP) alebo iného webového rozhrania sa musí najskôr prihlásiť. Na portáli je tak identifikovaná a autentifikovaná a až následne môže niečo podať a podpísať.

„Pokiaľ aj osoba použije na autentifikáciu elektronický občiansky preukaz, tak máme potvrdené aj ministerstvom vnútra, s ktorého zástupcami sme na túto tému okamžite začali rokovať, že v časti identifikácie a autentifikácie subjektu nehrozí žiadne potenciálne riziko ani pri využití eID (pozn. elektronický občiansky preukaz). Táto časť služby je teda absolútne bezpečná. Potenciálne bezpečnostné riziko sa týka len generovania podpisového kľúča. U nás je však osoba najskôr autentifikovaná a je vylúčené, že by to podanie a podpis urobila nejaká iná osoba ako tá, ktorá sa prihlásila,“

doplnil F. Imrecze.

proti daňovým podvodom

V prípade prihlásenia sa a podpisovania na PFS preto nemôže dôjsť k zneužitiu podpisového kľúča eID, pretože osoba sa už musela prihlásiť. Finančná správa vie, ktorá osoba je prihlásená a nemôže teda podpísať a podať dokument za iný subjekt. Napríklad ak by sa na PFS prihlásila osoba X a priložila by podpis osoby Y, tak je zabezpečené, že takéto podanie portál odmietne.

„Daňové a colné subjekty môžu naďalej podávať a podpisovať dokumenty – či už sa to týka PFS, CEP, virtuálnej pokladnice, systému kontrolných známok… Ubezpečujem všetkých, že elektronické podávanie a elektronické podpisovanie dokumentov na našich systémoch je bezpečné,“

uzavrel prezident F. Imrecze.

Prezident finančnej správy František Imrecze týmito slovami dnes reagoval na poplašné správy, ktoré sa začali objavovať na verejnosti na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou pri podávaní daňových priznaní (napríklad mesačných, kvartálnych k DPH), colných vyhlásení a pod.

Finančná správa preto informuje, že PFS je plne funkčný a je možné prihlasovať sa a odosielať podania. To platí pre používateľov všetkých troch spôsobov prihlasovania sa a podpisovania na PFS, teda prostredníctvom dohody o elektronickej komunikácii, kvalifikovaného elektronického podpisu a aj prostredníctvom eID. Finančná správa bude akceptovať podania na PFS doručené všetkými tromi spôsobmi.