Dočasný výpadok vo financiách je najčastejší dôvod neplatenia medzi koncovými zákazníkmi

firmy

Dočasný výpadok vo financiách je najčastejším dôvodom, ktorý bráni koncovým zákazníkom (B2C), aby splácali faktúry. Označilo ho 57 % respondentov.

Hneď za ním nasleduje zábudlivosť. Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, neplatenie takto odôvodňuje 47 % opýtaných.

Na ďalších priečkach sa umiestnili osobná platobná neschopnosť (45 %) a úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (36 %).

Medzi respondentmi v západnej Európe prevláda ako najčastejší dôvod dočasný výpadok vo financiách (53 %), nasledovaný zábudlivosťou (51 %). Východoeurópske krajiny majú rovnaké poradie dôvodov, avšak percento je iné. Dočasný výpadok vo financiách označilo 60 % a zábudlivosť 45 % respondentov.

Na Slovensku vznikla zaujímavá situácia, keď dočasný výpadok vo financiách považuje za hlavný dôvod zlej platobnej disciplíny 59 % opýtaných.

Na druhom mieste skončila osobná platobná neschopnosť (51 %) a zábudlivosť je až na treťom mieste – rovnako ako úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (48 %).

Najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny na Slovensku segmente B2C (v %)

zla_platobna_disciplina

Dočasný výpadok vo financiách je niečo, čo sa môže prihodiť každému a časom sa človeku z toho problému isto podarí dostať. No ak si zoberieme ako dôvod zábudlivosť alebo úmyselné nezaplatenie, tie už svedčia o zlej platobnej morálke Slovákov. Práve na Slovensku dosiahli tieto dôvody pomerne vysoké percentá,“

uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa správe a inkasu pohľadávok.

Odporúča každému podnikateľskému subjektu, pokiaľ sa stretne s takýmto problémom, nenaťahovať sa s dlžníkmi vlastnými silami, ale zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti správy a inkasa pohľadávok. Všetky nepríjemnosti vybavia za vás.