B-Sign znamená bezpečné podpisovanie elektronických dokumentov

elektronický podpis

Podpisovanie elektronických zmluvných dokumentov s využitím dynamického biometrického merania štyroch veličín umožňuje B-Sign. Službu ponúka svojim zákazníkom kuriérska spoločnosť DPD.

Pri doručovaní tovaru so zmluvnou dokumentáciou vyžadujúcou podpis teraz môžu spoločnosti využívať službu B-Sign. Počas podpisovania zaslaných zmlúv u kuriéra na tablete sníma využitá technológia štyri kľúčové parametre autora podpisu, ktoré zaručia jeho autenticitu. Je tiež možné vyhodnotiť pravosť podpisu.

firmy

Služba B-Sign zároveň zrýchľuje doručenie elektronickej zmluvy, ktorú majú odosielatelia späť u seba podpísanú ešte v deň doručenia tovaru.

Pri podpise zmluvných dokumentov so službou B-Sign na tablete sníma jedinečná technológia štyri kľúčové parametre. Ide o časové rozdelenie ťahov, presnú postupnosť ťahov vrátane diakritiky, zrýchlenie či spomalenie ťahu a presné meranie tlaku na podložku. Vie tak vyhodnotiť pravosť podpisu a prípadne aj porovnať podpis s referenčnou databázou podpisov.

B-sign zvyšuje bezpečnosť pri práci s osobnými údajmi a komfort pre príjemcu, ale aj odosielateľa pri doručovaní zmluvných dokumentov. Zásielku si pred podpisom na tablete otvorí príjemca zadaním PINu a následne sú všetky dokumenty biometricky podpísané a